کمترین: 
5603.3
بیشترین: 
5603.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5603.3
زمان: 
3/5 09:20
قیمت پوند امروز 5 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 5 خرداد 1397 , 5603.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":5603.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398