کمترین: 
4910.9
بیشترین: 
4910.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4910.9
زمان: 
3/5 09:20
قیمت یورو امروز 5 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 5 خرداد 1397 , 4910.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":4910.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398