کمترین: 
4211
بیشترین: 
4211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4211
زمان: 
3/5 09:20
قیمت دلار امروز 5 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 5 خرداد 1397 , 4211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":4211}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398