کمترین: 
2.929
بیشترین: 
2.939
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.929
زمان: 
3/5 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 5 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 2.929 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:08","price":2.939},{"date":"1397/03/05 01:00","price":2.933},{"date":"1397/03/05 02:00","price":2.929}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398