کمترین: 
2.172
بیشترین: 
2.1785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.173
زمان: 
3/5 02:00
قیمت بنزین امروز 5 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 2.173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:08","price":2.1785},{"date":"1397/03/05 00:32","price":2.1745},{"date":"1397/03/05 01:00","price":2.172},{"date":"1397/03/05 01:32","price":2.174},{"date":"1397/03/05 02:00","price":2.173}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398