کمترین: 
677
بیشترین: 
678.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
677
زمان: 
3/5 01:32
قیمت گازوئیل امروز 5 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 677 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:08","price":678.63},{"date":"1397/03/05 00:32","price":678.13},{"date":"1397/03/05 01:00","price":677.25},{"date":"1397/03/05 01:32","price":677}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398