کمترین: 
1300.28
بیشترین: 
1302.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1301.60
زمان: 
3/5 01:45
قیمت اونس طلا امروز 5 خرداد 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 5 خرداد 1397 , 1301.60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:05","price":1302.36},{"date":"1397/03/05 00:15","price":1301.41},{"date":"1397/03/05 00:35","price":1301.01},{"date":"1397/03/05 00:45","price":1300.28},{"date":"1397/03/05 00:50","price":1300.71},{"date":"1397/03/05 01:05","price":1301.30},{"date":"1397/03/05 01:15","price":1300.89},{"date":"1397/03/05 01:25","price":1300.95},{"date":"1397/03/05 01:35","price":1300.78},{"date":"1397/03/05 01:45","price":1301.60}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398