کمترین: 
585.37
بیشترین: 
603.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
603.47
زمان: 
3/5 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 603.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:00","price":591.3},{"date":"1397/03/05 00:30","price":585.37},{"date":"1397/03/05 03:00","price":588.75},{"date":"1397/03/05 06:00","price":589.55},{"date":"1397/03/05 09:00","price":590},{"date":"1397/03/05 10:30","price":593},{"date":"1397/03/05 12:00","price":599},{"date":"1397/03/05 15:00","price":598.92},{"date":"1397/03/05 18:00","price":603},{"date":"1397/03/05 21:00","price":603.47}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398