کمترین: 
76.19
بیشترین: 
76.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.19
زمان: 
3/5 02:00
قیمت نفت برنت امروز 5 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 76.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:00","price":76.41},{"date":"1397/03/05 00:08","price":76.41},{"date":"1397/03/05 00:32","price":76.32},{"date":"1397/03/05 01:00","price":76.22},{"date":"1397/03/05 01:32","price":76.25},{"date":"1397/03/05 02:00","price":76.19}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398