کمترین: 
7375
بیشترین: 
7533.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7517.9
زمان: 
3/5 21:30
قیمت بیت کوین امروز 5 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 7517.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:00","price":7424.9},{"date":"1397/03/05 00:30","price":7416.7},{"date":"1397/03/05 03:00","price":7440.1},{"date":"1397/03/05 06:00","price":7440.2},{"date":"1397/03/05 06:30","price":7440.4},{"date":"1397/03/05 09:00","price":7433.2},{"date":"1397/03/05 10:30","price":7375},{"date":"1397/03/05 11:00","price":7427},{"date":"1397/03/05 12:00","price":7416.5},{"date":"1397/03/05 15:00","price":7533.4},{"date":"1397/03/05 18:00","price":7515.3},{"date":"1397/03/05 21:00","price":7529.1},{"date":"1397/03/05 21:30","price":7517.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398