کمترین: 
76.62
بیشترین: 
76.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.62
زمان: 
3/4 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 4 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 76.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 17:32","price":76.62}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398