کمترین: 
198
بیشترین: 
199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
199
زمان: 
3/4 19:30
قیمت بات تایلند امروز 4 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 خرداد 1397 , 199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 17:00","price":198},{"date":"1397/03/04 17:20","price":199},{"date":"1397/03/04 17:30","price":198},{"date":"1397/03/04 18:30","price":199},{"date":"1397/03/04 19:20","price":198},{"date":"1397/03/04 19:30","price":199}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398