کمترین: 
1740
بیشترین: 
1746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1745
زمان: 
3/4 19:50
قیمت ریال قطر امروز 4 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 خرداد 1397 , 1745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 17:00","price":1743},{"date":"1397/03/04 17:20","price":1745},{"date":"1397/03/04 17:30","price":1744},{"date":"1397/03/04 17:40","price":1741},{"date":"1397/03/04 17:50","price":1740},{"date":"1397/03/04 18:20","price":1743},{"date":"1397/03/04 18:30","price":1745},{"date":"1397/03/04 19:00","price":1744},{"date":"1397/03/04 19:10","price":1746},{"date":"1397/03/04 19:20","price":1744},{"date":"1397/03/04 19:30","price":1745},{"date":"1397/03/04 19:40","price":1746},{"date":"1397/03/04 19:50","price":1745}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398