کمترین: 
103
بیشترین: 
103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/4 10:20
قیمت روبل روسیه امروز 4 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398