کمترین: 
807
بیشترین: 
810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
810
زمان: 
3/4 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 4 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":810},{"date":"1397/03/04 11:40","price":809},{"date":"1397/03/04 12:00","price":810},{"date":"1397/03/04 12:20","price":809},{"date":"1397/03/04 15:30","price":808},{"date":"1397/03/04 16:50","price":809},{"date":"1397/03/04 17:40","price":807},{"date":"1397/03/04 18:20","price":808},{"date":"1397/03/04 18:30","price":809},{"date":"1397/03/04 18:40","price":810},{"date":"1397/03/04 19:00","price":809},{"date":"1397/03/04 19:10","price":810},{"date":"1397/03/04 19:20","price":809},{"date":"1397/03/04 19:40","price":810},{"date":"1397/03/04 20:00","price":809},{"date":"1397/03/04 20:20","price":810}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398