کمترین: 
4730
بیشترین: 
4750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4745
زمان: 
3/4 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 خرداد 1397 , 4745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":4748},{"date":"1397/03/04 10:30","price":4746},{"date":"1397/03/04 10:40","price":4747},{"date":"1397/03/04 10:50","price":4749},{"date":"1397/03/04 11:00","price":4750},{"date":"1397/03/04 11:10","price":4749},{"date":"1397/03/04 11:20","price":4748},{"date":"1397/03/04 11:30","price":4747},{"date":"1397/03/04 11:40","price":4745},{"date":"1397/03/04 12:00","price":4746},{"date":"1397/03/04 12:20","price":4744},{"date":"1397/03/04 12:30","price":4745},{"date":"1397/03/04 12:50","price":4744},{"date":"1397/03/04 13:00","price":4743},{"date":"1397/03/04 15:30","price":4735},{"date":"1397/03/04 15:40","price":4736},{"date":"1397/03/04 16:00","price":4735},{"date":"1397/03/04 16:10","price":4738},{"date":"1397/03/04 16:30","price":4737},{"date":"1397/03/04 16:50","price":4741},{"date":"1397/03/04 17:20","price":4744},{"date":"1397/03/04 17:30","price":4741},{"date":"1397/03/04 17:40","price":4733},{"date":"1397/03/04 17:50","price":4730},{"date":"1397/03/04 18:10","price":4735},{"date":"1397/03/04 18:20","price":4740},{"date":"1397/03/04 18:30","price":4744},{"date":"1397/03/04 18:40","price":4746},{"date":"1397/03/04 19:00","price":4743},{"date":"1397/03/04 19:10","price":4746},{"date":"1397/03/04 19:20","price":4742},{"date":"1397/03/04 19:30","price":4745},{"date":"1397/03/04 19:40","price":4746},{"date":"1397/03/04 19:50","price":4747},{"date":"1397/03/04 20:00","price":4746},{"date":"1397/03/04 20:10","price":4744},{"date":"1397/03/04 20:20","price":4745}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398