کمترین: 
783
بیشترین: 
787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
786
زمان: 
3/4 19:30
قیمت کرون نروژ امروز 4 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":786},{"date":"1397/03/04 10:50","price":787},{"date":"1397/03/04 11:10","price":786},{"date":"1397/03/04 13:00","price":785},{"date":"1397/03/04 15:30","price":784},{"date":"1397/03/04 16:10","price":785},{"date":"1397/03/04 17:20","price":786},{"date":"1397/03/04 17:30","price":785},{"date":"1397/03/04 17:40","price":784},{"date":"1397/03/04 17:50","price":783},{"date":"1397/03/04 18:10","price":784},{"date":"1397/03/04 18:20","price":785},{"date":"1397/03/04 18:30","price":786},{"date":"1397/03/04 19:20","price":785},{"date":"1397/03/04 19:30","price":786}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398