کمترین: 
998
بیشترین: 
1002
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1001
زمان: 
3/4 19:30
قیمت کرون دانمارک امروز 4 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 1001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":1001},{"date":"1397/03/04 10:50","price":1002},{"date":"1397/03/04 11:20","price":1001},{"date":"1397/03/04 12:20","price":1000},{"date":"1397/03/04 12:30","price":1001},{"date":"1397/03/04 13:00","price":1000},{"date":"1397/03/04 15:30","price":999},{"date":"1397/03/04 16:50","price":1000},{"date":"1397/03/04 17:20","price":1001},{"date":"1397/03/04 17:30","price":1000},{"date":"1397/03/04 17:40","price":998},{"date":"1397/03/04 18:20","price":1000},{"date":"1397/03/04 18:40","price":1001},{"date":"1397/03/04 19:00","price":1000},{"date":"1397/03/04 19:10","price":1001},{"date":"1397/03/04 19:20","price":1000},{"date":"1397/03/04 19:30","price":1001}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398