کمترین: 
1684
بیشترین: 
1691
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1689
زمان: 
3/4 19:30
قیمت ریال عربستان امروز 4 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 خرداد 1397 , 1689 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":1690},{"date":"1397/03/04 10:50","price":1691},{"date":"1397/03/04 11:10","price":1690},{"date":"1397/03/04 11:40","price":1689},{"date":"1397/03/04 13:00","price":1688},{"date":"1397/03/04 15:30","price":1686},{"date":"1397/03/04 16:10","price":1687},{"date":"1397/03/04 16:50","price":1688},{"date":"1397/03/04 17:20","price":1689},{"date":"1397/03/04 17:30","price":1686},{"date":"1397/03/04 17:40","price":1684},{"date":"1397/03/04 18:10","price":1685},{"date":"1397/03/04 18:20","price":1688},{"date":"1397/03/04 18:30","price":1689},{"date":"1397/03/04 19:00","price":1688},{"date":"1397/03/04 19:10","price":1690},{"date":"1397/03/04 19:20","price":1688},{"date":"1397/03/04 19:30","price":1689}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398