کمترین: 
724
بیشترین: 
727
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
726
زمان: 
3/4 18:30
قیمت کرون سوئد امروز 4 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 خرداد 1397 , 726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":726},{"date":"1397/03/04 10:50","price":727},{"date":"1397/03/04 11:20","price":726},{"date":"1397/03/04 15:30","price":725},{"date":"1397/03/04 16:50","price":726},{"date":"1397/03/04 17:00","price":725},{"date":"1397/03/04 17:20","price":726},{"date":"1397/03/04 17:30","price":725},{"date":"1397/03/04 17:40","price":724},{"date":"1397/03/04 18:10","price":725},{"date":"1397/03/04 18:30","price":726}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398