کمترین: 
4387
بیشترین: 
4406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4402
زمان: 
3/4 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 4 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 4 خرداد 1397 , 4402 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":4404},{"date":"1397/03/04 10:30","price":4402},{"date":"1397/03/04 10:40","price":4403},{"date":"1397/03/04 10:50","price":4406},{"date":"1397/03/04 11:10","price":4405},{"date":"1397/03/04 11:20","price":4404},{"date":"1397/03/04 11:30","price":4403},{"date":"1397/03/04 11:40","price":4401},{"date":"1397/03/04 11:50","price":4400},{"date":"1397/03/04 12:00","price":4402},{"date":"1397/03/04 12:20","price":4400},{"date":"1397/03/04 12:30","price":4401},{"date":"1397/03/04 12:50","price":4400},{"date":"1397/03/04 13:00","price":4399},{"date":"1397/03/04 15:30","price":4392},{"date":"1397/03/04 15:40","price":4393},{"date":"1397/03/04 16:00","price":4392},{"date":"1397/03/04 16:10","price":4394},{"date":"1397/03/04 16:20","price":4395},{"date":"1397/03/04 16:30","price":4393},{"date":"1397/03/04 16:50","price":4398},{"date":"1397/03/04 17:00","price":4397},{"date":"1397/03/04 17:20","price":4400},{"date":"1397/03/04 17:30","price":4397},{"date":"1397/03/04 17:40","price":4390},{"date":"1397/03/04 17:50","price":4387},{"date":"1397/03/04 18:10","price":4391},{"date":"1397/03/04 18:20","price":4396},{"date":"1397/03/04 18:30","price":4400},{"date":"1397/03/04 18:40","price":4401},{"date":"1397/03/04 19:00","price":4399},{"date":"1397/03/04 19:10","price":4402},{"date":"1397/03/04 19:20","price":4398},{"date":"1397/03/04 19:30","price":4401},{"date":"1397/03/04 19:40","price":4402},{"date":"1397/03/04 20:10","price":4400},{"date":"1397/03/04 20:20","price":4402}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399