کمترین: 
4796
بیشترین: 
4818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4813
زمان: 
3/4 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 4 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 4 خرداد 1397 , 4813 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":4815},{"date":"1397/03/04 10:30","price":4814},{"date":"1397/03/04 10:40","price":4815},{"date":"1397/03/04 10:50","price":4817},{"date":"1397/03/04 11:00","price":4818},{"date":"1397/03/04 11:10","price":4816},{"date":"1397/03/04 11:20","price":4815},{"date":"1397/03/04 11:40","price":4812},{"date":"1397/03/04 12:00","price":4813},{"date":"1397/03/04 12:20","price":4811},{"date":"1397/03/04 12:30","price":4812},{"date":"1397/03/04 13:00","price":4810},{"date":"1397/03/04 15:30","price":4802},{"date":"1397/03/04 15:40","price":4803},{"date":"1397/03/04 16:00","price":4802},{"date":"1397/03/04 16:10","price":4804},{"date":"1397/03/04 16:20","price":4806},{"date":"1397/03/04 16:30","price":4804},{"date":"1397/03/04 16:50","price":4809},{"date":"1397/03/04 17:20","price":4812},{"date":"1397/03/04 17:30","price":4810},{"date":"1397/03/04 17:40","price":4800},{"date":"1397/03/04 17:50","price":4797},{"date":"1397/03/04 18:00","price":4796},{"date":"1397/03/04 18:10","price":4800},{"date":"1397/03/04 18:20","price":4807},{"date":"1397/03/04 18:30","price":4811},{"date":"1397/03/04 18:40","price":4812},{"date":"1397/03/04 19:00","price":4811},{"date":"1397/03/04 19:10","price":4814},{"date":"1397/03/04 19:20","price":4810},{"date":"1397/03/04 19:30","price":4812},{"date":"1397/03/04 19:40","price":4813},{"date":"1397/03/04 20:00","price":4812},{"date":"1397/03/04 20:20","price":4813}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398