کمترین: 
580
بیشترین: 
582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
582
زمان: 
3/4 19:30
قیمت ین ژاپن امروز 4 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 خرداد 1397 , 582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":582},{"date":"1397/03/04 15:30","price":581},{"date":"1397/03/04 17:20","price":582},{"date":"1397/03/04 17:30","price":581},{"date":"1397/03/04 17:40","price":580},{"date":"1397/03/04 18:20","price":581},{"date":"1397/03/04 18:30","price":582},{"date":"1397/03/04 19:20","price":581},{"date":"1397/03/04 19:30","price":582}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398