کمترین: 
993
بیشترین: 
997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
996
زمان: 
3/4 19:20
قیمت یوان چین امروز 4 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 خرداد 1397 , 996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":997},{"date":"1397/03/04 11:40","price":996},{"date":"1397/03/04 15:30","price":994},{"date":"1397/03/04 16:10","price":995},{"date":"1397/03/04 17:20","price":996},{"date":"1397/03/04 17:40","price":994},{"date":"1397/03/04 17:50","price":993},{"date":"1397/03/04 18:10","price":994},{"date":"1397/03/04 18:20","price":995},{"date":"1397/03/04 18:30","price":996},{"date":"1397/03/04 19:10","price":997},{"date":"1397/03/04 19:20","price":996}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398