کمترین: 
1337
بیشترین: 
1342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1341
زمان: 
3/4 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 4 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 1341 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":1341},{"date":"1397/03/04 10:50","price":1342},{"date":"1397/03/04 11:20","price":1341},{"date":"1397/03/04 12:50","price":1340},{"date":"1397/03/04 15:30","price":1338},{"date":"1397/03/04 16:10","price":1339},{"date":"1397/03/04 16:50","price":1340},{"date":"1397/03/04 17:20","price":1341},{"date":"1397/03/04 17:30","price":1339},{"date":"1397/03/04 17:40","price":1337},{"date":"1397/03/04 18:10","price":1338},{"date":"1397/03/04 18:20","price":1339},{"date":"1397/03/04 18:30","price":1340},{"date":"1397/03/04 18:40","price":1341},{"date":"1397/03/04 19:00","price":1340},{"date":"1397/03/04 19:10","price":1341},{"date":"1397/03/04 19:20","price":1340},{"date":"1397/03/04 19:30","price":1341},{"date":"1397/03/04 20:10","price":1340},{"date":"1397/03/04 20:20","price":1341}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398