کمترین: 
1715
بیشترین: 
1722
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1721
زمان: 
3/4 20:20
قیمت درهم امارات امروز 4 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 1721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":1721},{"date":"1397/03/04 10:50","price":1722},{"date":"1397/03/04 11:30","price":1721},{"date":"1397/03/04 11:50","price":1720},{"date":"1397/03/04 12:00","price":1721},{"date":"1397/03/04 12:20","price":1720},{"date":"1397/03/04 12:30","price":1721},{"date":"1397/03/04 12:50","price":1720},{"date":"1397/03/04 15:30","price":1717},{"date":"1397/03/04 16:10","price":1718},{"date":"1397/03/04 16:50","price":1719},{"date":"1397/03/04 17:20","price":1720},{"date":"1397/03/04 17:40","price":1716},{"date":"1397/03/04 17:50","price":1715},{"date":"1397/03/04 18:10","price":1716},{"date":"1397/03/04 18:20","price":1719},{"date":"1397/03/04 18:30","price":1720},{"date":"1397/03/04 18:40","price":1721},{"date":"1397/03/04 19:00","price":1720},{"date":"1397/03/04 19:10","price":1721},{"date":"1397/03/04 19:20","price":1720},{"date":"1397/03/04 19:40","price":1721},{"date":"1397/03/04 20:10","price":1720},{"date":"1397/03/04 20:20","price":1721}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398