کمترین: 
862300
بیشترین: 
869600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
862300
زمان: 
3/4 23:45
قیمت طلای متفرقه امروز 4 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 862300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:55","price":869600},{"date":"1397/03/04 15:25","price":865400},{"date":"1397/03/04 16:15","price":864900},{"date":"1397/03/04 17:25","price":864400},{"date":"1397/03/04 18:05","price":867500},{"date":"1397/03/04 19:05","price":862300},{"date":"1397/03/04 20:05","price":863300},{"date":"1397/03/04 23:15","price":862800},{"date":"1397/03/04 23:25","price":863300},{"date":"1397/03/04 23:45","price":862300}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398