کمترین: 
590.45
بیشترین: 
615.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
601
زمان: 
3/4 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 601 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:00","price":595},{"date":"1397/03/04 01:00","price":594.82},{"date":"1397/03/04 02:00","price":590.45},{"date":"1397/03/04 03:30","price":595.95},{"date":"1397/03/04 06:00","price":598.31},{"date":"1397/03/04 06:30","price":595.46},{"date":"1397/03/04 09:00","price":602.04},{"date":"1397/03/04 12:00","price":615.42},{"date":"1397/03/04 12:30","price":595.51},{"date":"1397/03/04 15:00","price":593.54},{"date":"1397/03/04 15:30","price":594.8},{"date":"1397/03/04 18:00","price":607},{"date":"1397/03/04 18:30","price":600.55},{"date":"1397/03/04 21:00","price":597.95},{"date":"1397/03/04 21:30","price":601}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398