کمترین: 
7388.2
بیشترین: 
7586
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7479.7
زمان: 
3/4 21:30
قیمت بیت کوین امروز 4 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 خرداد 1397 , 7479.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:00","price":7534.3},{"date":"1397/03/04 00:30","price":7566},{"date":"1397/03/04 01:30","price":7538.8},{"date":"1397/03/04 02:00","price":7510},{"date":"1397/03/04 03:00","price":7529.1},{"date":"1397/03/04 03:30","price":7569.2},{"date":"1397/03/04 06:00","price":7530.8},{"date":"1397/03/04 09:00","price":7586},{"date":"1397/03/04 12:00","price":7413.8},{"date":"1397/03/04 13:00","price":7392.1},{"date":"1397/03/04 16:00","price":7388.2},{"date":"1397/03/04 18:00","price":7473.8},{"date":"1397/03/04 19:00","price":7486.4},{"date":"1397/03/04 21:00","price":7484.5},{"date":"1397/03/04 21:30","price":7479.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398