کمترین: 
76.43
بیشترین: 
76.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.43
زمان: 
3/3 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 3 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 76.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 17:32","price":76.43}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398