کمترین: 
6170
بیشترین: 
6170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6170
زمان: 
3/3 12:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 3 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 6170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 12:50","price":6170}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398