کمترین: 
5.1
بیشترین: 
5.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.2
زمان: 
3/3 13:00
قیمت دینار عراق امروز 3 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 5.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 12:30","price":5.3},{"date":"1397/03/03 12:50","price":5.1},{"date":"1397/03/03 13:00","price":5.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398