کمترین: 
1000000
بیشترین: 
1007000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1007000
زمان: 
3/3 12:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 3 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 1007000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 11:54","price":1000000},{"date":"1397/03/03 12:18","price":1005000},{"date":"1397/03/03 12:30","price":1006000},{"date":"1397/03/03 12:36","price":1007000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398