کمترین: 
996000
بیشترین: 
1003000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1003000
زمان: 
3/3 12:36
قیمت نیم سکه امروز 3 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 1003000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 11:54","price":996000},{"date":"1397/03/03 12:18","price":1001000},{"date":"1397/03/03 12:30","price":1002000},{"date":"1397/03/03 12:36","price":1003000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398