کمترین: 
101
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
102
زمان: 
3/3 18:40
قیمت روبل روسیه امروز 3 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 11:50","price":104},{"date":"1397/03/03 12:50","price":101},{"date":"1397/03/03 13:00","price":102},{"date":"1397/03/03 13:10","price":103},{"date":"1397/03/03 17:40","price":102},{"date":"1397/03/03 17:50","price":103},{"date":"1397/03/03 18:00","price":102},{"date":"1397/03/03 18:20","price":103},{"date":"1397/03/03 18:40","price":102}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398