کمترین: 
570
بیشترین: 
585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
580
زمان: 
3/3 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 3 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:40","price":579},{"date":"1397/03/03 10:50","price":578},{"date":"1397/03/03 11:40","price":577},{"date":"1397/03/03 11:50","price":580},{"date":"1397/03/03 12:20","price":583},{"date":"1397/03/03 12:30","price":584},{"date":"1397/03/03 12:40","price":585},{"date":"1397/03/03 12:50","price":570},{"date":"1397/03/03 13:00","price":577},{"date":"1397/03/03 13:10","price":579},{"date":"1397/03/03 13:20","price":578},{"date":"1397/03/03 13:40","price":577},{"date":"1397/03/03 14:00","price":578},{"date":"1397/03/03 14:20","price":577},{"date":"1397/03/03 14:50","price":578},{"date":"1397/03/03 15:00","price":579},{"date":"1397/03/03 15:20","price":578},{"date":"1397/03/03 18:20","price":579},{"date":"1397/03/03 20:00","price":580},{"date":"1397/03/03 20:10","price":579},{"date":"1397/03/03 20:20","price":580}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398