کمترین: 
796
بیشترین: 
818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
806
زمان: 
3/3 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 3 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 806 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:20","price":810},{"date":"1397/03/03 10:50","price":809},{"date":"1397/03/03 11:30","price":808},{"date":"1397/03/03 11:50","price":813},{"date":"1397/03/03 12:20","price":815},{"date":"1397/03/03 12:30","price":816},{"date":"1397/03/03 12:40","price":818},{"date":"1397/03/03 12:50","price":796},{"date":"1397/03/03 13:00","price":805},{"date":"1397/03/03 13:10","price":809},{"date":"1397/03/03 13:20","price":807},{"date":"1397/03/03 14:50","price":808},{"date":"1397/03/03 15:00","price":809},{"date":"1397/03/03 15:50","price":808},{"date":"1397/03/03 17:30","price":807},{"date":"1397/03/03 17:40","price":808},{"date":"1397/03/03 18:40","price":807},{"date":"1397/03/03 18:50","price":806},{"date":"1397/03/03 19:20","price":805},{"date":"1397/03/03 20:20","price":806}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399