کمترین: 
978
بیشترین: 
1004
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
992
زمان: 
3/3 20:20
قیمت یوان چین امروز 3 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 992 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:20","price":995},{"date":"1397/03/03 10:40","price":996},{"date":"1397/03/03 10:50","price":994},{"date":"1397/03/03 11:40","price":993},{"date":"1397/03/03 11:50","price":999},{"date":"1397/03/03 12:20","price":1001},{"date":"1397/03/03 12:30","price":1003},{"date":"1397/03/03 12:40","price":1004},{"date":"1397/03/03 12:50","price":978},{"date":"1397/03/03 13:00","price":989},{"date":"1397/03/03 13:10","price":995},{"date":"1397/03/03 13:20","price":994},{"date":"1397/03/03 13:40","price":993},{"date":"1397/03/03 13:50","price":992},{"date":"1397/03/03 14:00","price":993},{"date":"1397/03/03 14:20","price":992},{"date":"1397/03/03 14:30","price":993},{"date":"1397/03/03 15:00","price":995},{"date":"1397/03/03 15:10","price":994},{"date":"1397/03/03 17:20","price":993},{"date":"1397/03/03 17:40","price":994},{"date":"1397/03/03 17:50","price":993},{"date":"1397/03/03 18:50","price":991},{"date":"1397/03/03 19:00","price":992},{"date":"1397/03/03 19:20","price":991},{"date":"1397/03/03 19:30","price":992},{"date":"1397/03/03 19:40","price":991},{"date":"1397/03/03 20:20","price":992}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398