کمترین: 
2018000
بیشترین: 
2046000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2046000
زمان: 
3/3 22:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 3 خرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 2046000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:06","price":2018000},{"date":"1397/03/03 11:54","price":2031000},{"date":"1397/03/03 12:00","price":2029500},{"date":"1397/03/03 12:06","price":2028000},{"date":"1397/03/03 12:12","price":2029000},{"date":"1397/03/03 12:18","price":2028000},{"date":"1397/03/03 12:24","price":2033000},{"date":"1397/03/03 12:30","price":2036000},{"date":"1397/03/03 12:36","price":2033500},{"date":"1397/03/03 12:42","price":2041000},{"date":"1397/03/03 12:48","price":2038000},{"date":"1397/03/03 12:54","price":2036000},{"date":"1397/03/03 13:00","price":2034500},{"date":"1397/03/03 13:12","price":2033000},{"date":"1397/03/03 13:24","price":2031000},{"date":"1397/03/03 13:30","price":2030000},{"date":"1397/03/03 13:36","price":2031000},{"date":"1397/03/03 13:42","price":2030500},{"date":"1397/03/03 13:54","price":2030000},{"date":"1397/03/03 14:06","price":2030500},{"date":"1397/03/03 14:24","price":2028000},{"date":"1397/03/03 14:54","price":2032000},{"date":"1397/03/03 15:36","price":2031000},{"date":"1397/03/03 17:06","price":2033500},{"date":"1397/03/03 18:36","price":2036000},{"date":"1397/03/03 18:48","price":2038500},{"date":"1397/03/03 20:18","price":2041000},{"date":"1397/03/03 20:48","price":2046000},{"date":"1397/03/03 21:00","price":2043500},{"date":"1397/03/03 22:00","price":2046000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398