کمترین: 
2475.9
بیشترین: 
2475.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.9
زمان: 
3/3 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 3 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 2475.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":2475.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398