کمترین: 
13104.2
بیشترین: 
13104.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13104.2
زمان: 
3/3 09:10
قیمت بات تایلند امروز 3 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 3 خرداد 1397 , 13104.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":13104.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398