کمترین: 
1056.7
بیشترین: 
1056.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1056.7
زمان: 
3/3 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 1056.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":1056.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398