کمترین: 
3133.6
بیشترین: 
3133.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3133.6
زمان: 
3/3 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 خرداد 1397 , 3133.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":3133.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398