کمترین: 
11194
بیشترین: 
11194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11194
زمان: 
3/3 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 3 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 11194 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":11194}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398