کمترین: 
355.3
بیشترین: 
355.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
355.3
زمان: 
3/3 09:10
قیمت دینار عراق امروز 3 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 355.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":355.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398