کمترین: 
10946.5
بیشترین: 
10946.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10946.5
زمان: 
3/3 09:10
قیمت ریال عمان امروز 3 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 10946.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":10946.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398