کمترین: 
1122.4
بیشترین: 
1122.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1122.4
زمان: 
3/3 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 3 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 1122.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":1122.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398