کمترین: 
13900.2
بیشترین: 
13900.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900.2
زمان: 
3/3 09:10
قیمت دینار کویت امروز 3 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 13900.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":13900.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399