کمترین: 
520.5
بیشترین: 
520.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
520.5
زمان: 
3/3 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 3 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 520.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":520.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398