کمترین: 
58.8
بیشترین: 
58.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.8
زمان: 
3/3 09:10
قیمت افغانی امروز 3 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 58.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":58.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398